K en K Solutions beschikt over een ‘hotroom’ waarin diverse verpakkingsvormen zoals, IBC’s, dozen, vaten en totes kunnen worden verwarmd om vervolgens te kunnen worden omgepakt naar een andere verpakkingseenheid.

Voor het opwarmen van vloeistoffen in tankwagens, beschikt K en K Solutions over de nodige opwarmsystemen. Als een opdrachtgever niet over een eigen tankwagen beschikt, kan K en K Solutions eigen tankwagens inzetten voor het opwarmen.